Dekvoorwaarden ten aanzien van onze kater:

 

1. De eigenaar of eigenares van de poes verklaart zich door het bij onze kater brengen van de poes met de hier aangeboden regeling akkoord.

2. Indien door ons een dekking wordt aangeboden gebeurt dit onder de voorwaarden die daartoe door onze fokvereniging (Neocat) eventueel daartoe zijn gesteld en slechts voor zover deze niet in strijd zijn met de hieronder door ons gestelde voorwaarden. Wij zijn te allen tijde gerechtigd een dekking door onze kater te weigeren, om wat voor reden dan ook.

3. Een dekking wordt slechts afgegeven aan een poes welke beschikt over de volgende geldige testen: FeLV, FIV , PL, PRA , PKdef test en bloedgroep bepaling.

Geldig is een test die daarbij ook aan de volgende voorwaarden voldoet:

a) De FeLV en FIV testen, zo recent mogelijk maar beslist niet ouder dan 2 maanden

b) De testen zijn afgenomen ná de laatste dekking door een andere kater dan de onze.

c) Afgenomen ná het laatste nest van de te dekken poes.

4. De poes dient over geldige entingen te beschikken tegen kattenziekte en niesziekte, minimaal een maand oud en maximaal 1 jaar oud.

Andere entingen (Chlamydia, Leucose of FIPV) zien wij liever helemaal niet, maar als de poes deze toch heeft gehad dienen deze minimaal 3 maanden oud te zijn voor FIPV en FELV entingen en minimaal 1 maand voor de Chlamydiaenting!

Het entboekje hebben wij graag bij ons tijdens de dekperiode voor het geval wij onverhoopt de dierenarts moeten raadplegen ten aanzien van het dier.

5. Bij het brengen van de poes dienen in ieder geval de nagels van de voorpoten afgepunt te zijn om wederzijdse beschadigingen van de dieren bij de dekking te voorkomen.

6. De poes dient in goede conditie te zijn, ontdaan van vlooien en andere parasieten als oormijt et cetera. Indien deze worden aangetroffen behouden wij ons het recht voor het dier te weigeren dan wel direct van de kater te scheiden en te laten ophalen. Het dekgeld is in het laatste geval onverkort verschuldigd!

7. Indien uw poes of onze kater enigszins gewond raakt bij de dekking is dat een normaal risico. Bij schade aan een van beide dieren geldt in normale gevallen dat de kosten voor de betreffende eigenaar zijn. Indien er echter sprake mocht zijn van nalatigheid van bovengenoemde punten zijn de kosten van zowel poes als kater voor rekening van de eigenaar van de poes. Bij geschillen betreffende bovengenoemde punten is een verklaring van onze dierenarts bindend.

8. Het afgesproken dekgeld dient uiterlijk bij het afhalen van de poes contant te worden voldaan.

9. Bij de prijs van de dekking is de volledige verzorging van de poes inbegrepen tijdens de dekperiode, neemt u a.u.b. geen voedsel, snoep of iets dergelijks mee. Laat u wel als het even kan de eigen reismand achter, zowel om wat eigens bij zich te hebben als ook om haar –in geval dat nodig is- in ieder geval in een ‘eigen’ mand bij de kater weg te halen.

Ook is bij de prijs inbegrepen een eventuele herdekking welke door ons zal worden toegezegd mits de melding dat de poes niet zwanger blijkt te zijn uiterlijk in de zesde week na de laatste dekdatum bij ons binnen is. Indien een poes meerdere keren niet opneemt terwijl de kater bewezen heeft levende nakomelingen te hebben verwekt kan een herdekking tenslotte worden afgewezen. Een klein nest (een of twee kittens) is in principe geen reden voor een herdekking.

10. Bij het naar de kater brengen van de poes dienen de originele testuitslagen te worden overlegd en een kopie te worden afgegeven, evenals een kopie van de stamboom van de poes, voor zover die ons niet eerder te beschikking is gesteld.

Bovenstaande lijkt misschien zwaar, maar is voor het grootste gedeelte niets anders dan het op papier vastleggen van een vrij algemeen gebruikelijke gang van zaken bij het ter dekking brengen van een poes en heeft tot doel het beschermen van uw en onze dieren.

Voor verdere vragen, opmerkingen enz. bent u vanzelfsprekend van harte welkom.