De oorsprong:

 

"Kinderen van de zon"

De Abessijnen komen van oorsprong uit de woestijn van Ethiopie, in die tijd Abessinie geheten. De Egyptenaren, in de tijd van pharao's en piramidebouwers, vereerden boven alles de zon (de god Aton). Hij was de hoogste van alle goden, de vader van de pharao, de schepper der dieren, beschermer van de oogst. De zonnegodin werd afgebeeld als een kat, die als twee druppels water lijkt op de tegenwoordige Abessijn. Wie Egypte kenner is weet dat de scarabee (mestkever) het symbool was van de vruchtbaarheid. Het is daarom niet verwonderlijk dat de Abessijnen, die op hun kop het teken van een scarabee weergeven, in het vroegere Egypte vereerd werden. Ook het karakter van de Abessijn, liefhebben en zonaanbidden, gaven daar aanleiding toe.

 

Een Scarabee (mestkever)